FB.png

EFC - FREMTIDENS LANDBASERTE LAKSOPPDRETT

ENDRER LAKSEOPPDRETT TIL BIDRAGSYTER FOR KLIMA

OUR STORY

See the story behind the creator of Ecofishcircle AS and Gas2Feed AS

MILJØVENNLIG PRODUKSJON AV LAKS

HØYTEKNOLOGISK
 

EcoFishCircle AS tar fiskeoppdrett på land til et nytt nivå. Ved å introdusere den nyeste teknologien innen karbonfangst, blockchain-teknologi og kunstig intelligens, kan vi produsere laks av høyere kvalitet, mer effektivt, bærekraftig og med bedre fiskevelferd.

NY RAS-TEKNOLOGI

Vårt RAS (Recycling Aquaculture System) design er enkel og modulær, som introduserer et unikt nivå av tilpasning for et effektivt oppdrett. Hver tank er et selvstendig oppdrettsanlegg uten samhandling med andre tanker. Individuelel tankløsninger som er værbestandig med påbygd tak øker produksjonssikkerheten og eliminerer behovet for store industrielle bygninger. Ved skalering av kapasiteten gjennom bygging av en og en tank, reduserer tiden til markedet. Landområdet mellom fisketankene kan brukes til landbruk eller til og med fuglehabitater.

SIRKULÆR
AKVAKULTUR

EFCs proprietære teknologi gjør det mulig å utvinne CO2 effektivt fra fisketanken i en konsentrert form. Fangst av CO2 sørger for at fisken ikke kveles og forsyner CO2 til søsterselskapet G2F. CO2-tilføres en prosesse for å produsere en proteinrik biomasse som gjenbrukes som en proteinbestanddel i fiskefôret. Siden CO2 er biologisk generert, er det et attraktivt grønt råstoff. EFC introduserer derfor havbruk som en gunstig kilde til biogen karbon.

SPORBARHET

En komplett sporbarhet fra smolt til forbruker sikres ved å innføre harmløse biomarkører i fiskefôret, somv idere identifiseres i den forbruker-klare fileten. Vi ungår ekstern barkode ved å sporer kjøttet i seg selv. Ved å scanne fiskens kjøtt får forbruker  tilgang til all informasjon om produktet fra egg til ferdigpakket filèt. Ved å beytte  blokkjettingskodingen som informasjonskanal kan ikke informasjonen manipuleres.
Sikker sporing åpner for nye finansieringsløsninger som effektivt muliggjør  pantsetting av fisken uten menneskelig innblanding i transaksjonene.

EFC - En "game-changer" i akvakultur

Sirkulær akvakultur reduserer klimaavtrykket i oppdrett.

EFC endrer fiskeoppdrett fra å være et miljøproblem til å bli en bidragsyter for å dempe klimaendringer. Ved å bruke CO2 på nytt kan vi oppnå 30% selvforsyning av fôr og 40% reduksjon i karbonutslipp . Karbon blir resirkulert, og det tilfører effektivt den globale biomassen uten å konkurrere med andre krav og representerer et veldig bærekraftig eksempel på CCU (Carbon Capture and Utilization).

Våre oppdrettsanlegg består av individuelle, kostnadseffektive, selvstendige tanker. Sammenliknet med tradisjonelle RAS anlegg reduseres kostnadene med minst 30%. EFCs oppdrettsprosess og CO2  fangst krever omtrent en syv hundrededel landareal i forhold til tradisjonelt oppdrett og fôrproduksjon for å produsere like mye biomasse. Som et resultat av dette kan det kombineres med jordbruksareal og fuglehabitater mellom tankene. 

30% lavere produksjonskostnad med vår modulære RAS

2020.06.16.EcoFishCircle_36000T_01 (1).p
2020.06.17.EcoFishCircle_One_Cell (1).pn

30% lavere produksjonskostnad med vår modulære RAS

 

KONTAKT OSS

Strandgaten 18, 4550 Farsund

post@ecofishcircle.com, tlf +47 911 72 734

Takk for innsendingen!

CO2 og mikroorganismer- grunnlaget for vår eksistens - nå i fiskeoppdrett